Pravila Privatnosti.

VODITELJ OBRADE PODATAKA

AC Baumgartner d.o.o. s registriranim sjedištem u Braće Graner 2, 40 000 Čakovec, je voditelj obrade Vaših osobnih podataka.
AC Baumgartner d.o.o. je neovisni gospodarski subjekt i nije dio BMW Group, ali u poslovanju koristi BMW brand na temelju licence za servisiranje BMW vozila.
Politika privatnosti se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo, izravno ili putem svojih partnera.
Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno.
Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.
Ova Politika se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.

AC Baumgartner d.o.o.
Braće Graner 2
40000 Čakovec
Tel: +385 40 328 006
E-mail: info@ac-baumgartner.hr
Društvo i kontaktni podaci

KAKO PRIKUPLJAMO VAŠE OSOBNE PODATKE

AC Baumgartner d.o.o. obrađuje Vaše osobne podatke, između ostalog, u sljedećim slučajevima:

 • ako nas izravno kontaktirate, npr. putem internetske stranice AC Baumgartner,  kako biste zatražili informacije o BMW-ovim proizvodima i uslugama.
 • ako izravno od nas kupite proizvod ili uslugu.
 • ako odgovorite na naše izravne marketinške kampanje, npr. ispunjavanjem kartice za odgovor ili unosom podataka online na našoj internetskoj stranici.
 • ako su nam druga društva unutar BMW Group ili treće strane proslijedili Vaše osobne podatke.
 • ako su nam drugi poslovni partneri proslijedili Vaše osobne podatke na dozvoljen način
 • ako smo Vaše osobne podatke dobili iz drugih izvora (npr. od posrednika za poslovne adrese).

 Ako pružate podatke u ime druge osobe, morate se pobrinuti da je ta osoba upoznata s ovim pravilima o zaštiti privatnosti prije no što to učinite. Ako ste mlađi od 16 godina, molimo vas da nam ne pružate nikakve podatke bez odobrenja roditelja ili skrbnika.

Pomozite nam da ažuriramo Vaše podatke tako što ćete nas obavijestiti o svim promjenama Vaših kontaktnih podataka ili preferencija.

KOJI SE PODACI O VAMA MOGU PRIKUPLJATI

Sljedeće vrste podataka o Vama možemo prikupljati:

Kontaktni podaci ► ime i prezime, titula, adresa, kontakt broj, email adresa, broj faksa

Osobni podaci ► OIB, datum rođenja, obiteljski status, članovi obitelji, vozačka dozvola (kategorija), broj osobne iskaznice, broj putovnice, zanimanje, naziv društva, probna vožnja, spol, hobiji, preferirani način informiranja

Interesi ► informacije o Vašim interesima, uključujući vrstu vozila za koje ste zainteresirani

Korištenje internetske stranice ► način na koji koristite našu stranicu, uključujući informacije prikupljene putem kolačića (IP adresa)

Fotografije i video snimke ► u slučaju prezentacija automobila, autoshow priredbi i drugih sličnih događanja, možemo poprati događaj fotografiranjem ili snimanjem video materijala koje kasnije objavljujemo na internetskim stranicama AC Baumgartner d.o.o. i društvenim mrežama

Informacije o prodaji i servisu ► informacije o kupnji, uključujući korisnički identitet kupca, broj ugovora i informacije o činjenici korištenja opcije financiranja od BMW FS-a, o podršci i uslugama, uključujući prigovore i zahtjeve

Informacije o povijesti kupca ► stupanj zadovoljstva kupca (i dodatne informacije sa selfcare platforme), zaprimljene ponude, podaci o kupnji automobila uključujući model, konfiguraciju, datum kupnje, datum registracije, broj registarskih oznaka, broj šasije, datum narudžbe, datum isporuke, vlasnik automobila, popis cijena, informacije o jamstvu, rezidualna vrijednost, Opcionalni podaci o osiguranju (npr. vozilo u kućanstvu, službeno vozilo…), podaci o kupnji dijelova, dodatne opreme i lifestyle proizvoda, podaci prikupljeni prilikom posjeta poslovnici (npr. zahtjevi, informacije o konzultacijama, odgovorni prodajni savjetnik), povijest kampanje / odaziv na kampanje, povijest prigovora, povijest servisa

Korištenje uređaja i usluga ► način na koji koristite svoj uređaj (mobilni ili vozilo) i ponuđene usluge na uređaju (ConnectedDrive)

Podaci o konfiguraciji vozila ► informacije o značajkama i trenutnim postavkama Vašeg vozila (identificira se pomoću identifikacijskog broja vozila)

Tehničke informacije o vozilu ► informacije o trenutnim ili prošlim performansama motora i sustava u vozilu, razina goriva u spremniku, preostala kilometraža koju vozilo može prijeći s trenutnom razinom napunjenosti spremnika za gorivo, informacije o stanju u prometu u realnom vremenu (ulazni navigacijski podaci), vanjska temperatura, kilometraža, prosječna brzina

Informacije o lokaciji vozila / mobilnog uređaja ► lokacija Vašeg vozila ili mobilnog uređaja (korištenjem ConnectedDrive aplikacije)

Financijski podaci ► podaci o plaći, broj bankovnog računa, broj djece i uzdržavanih osoba (po potrebi u svrhu prodaje leasinga)

Kopije dokumenata ► kopija osobne iskaznice, kopija putovnice, kopija vozačke dozvole, kopija prometne dozvole, kopija kartice tekućeg računa (po potrebi u svrhu prodaje leasinga, naplate štete po auto osiguranju i kasko osiguranju, izrade police auto osiguranja za probne pločice, izrade rezervnih ključeva i homologacije.)

Pravosudni podaci i istrage ► izvansudski i sudski spisi (u slučaju spora)

Da biste koristili naše usluge, od vas se može tražiti da se registrirate za BMW Group ID. Sa BMW Group ID primit ćete online korisnički račun koji vam omogućava pristup drugim portalima i ponudama BMW Group-e. Kako bismo vam pružili da se možete prijaviti sa BMW Group ID, vaši se podaci prosljeđuju tvrtki BMW Group koja djeluje kao pružatelj aplikacija koje koristite. Pohranom podataka s vašeg korisničkog računa upravlja BMW AG i ona je odvojena od svih drugih (čak i potencijalno identičnih) podataka o vama koji mogu biti dostupni BMW grupi.

KAKO SE VAŠI PODACI MOGU KORISTITI

Korištenje osobnih podataka u skladu s propisima EU o zaštiti osobnih podataka mora biti opravdano temeljem jedne od pravnih „osnova“, a mi smo dužni u ovim pravilima utvrditi osnove za svaku upotrebu osobnih podataka.

Podrška kupcima – za odgovore na upite i pružanje novosti i ponuda ►

AC Baumgartner d.o.o. prikuplja [kontaktne podatke, osobne podatke i interese, informacije o povijesti kupca] te može koristiti [informacije o prodaji i servisu, podatke o konfiguraciji vozila i tehničke informacije o vozilu] kako bi poboljšao podršku kupcima. AC Baumgartner d.o.o. može te informacije podijeliti s BMW Group, BMW AG i BMW FS kako bi odgovorio na Vaše zahtjeve i dao Vam specifičniju ponudu.

Opravdanje upotrebe: Legitimni interes, Ugovorna obveza

Legitimni interes: Ova obrada temelji se na legitimnom interesu AC Bumgartner d.o.o.  i Ugovornoj obvezi.

Izbor: Kupac također može dati prigovor na obradu podataka u gore navedenu svrhu.

Marketing – za slanje promotivnih materijala i pružanje novosti ►

AC Baumgartner d.o.o.  prikuplja [kontaktne podatke, osobne podatke i interese, informacije o povijesti kupca] te može koristiti [informacije o prodaji i servisu, podatke o konfiguraciji vozila i tehničke informacije o vozilu] kako bi procijenio koje novosti i ponude Vas najvjerojatnije zanimaju te vas kontaktirao u vezi s tim ponudama u skladu s Vašim interesima. AC Bumgartner d.o.o. može te informacije podijeliti s BMW Group, BMW AG i BMW FS kako bi odgovorio na Vaše zahtjeve i dao Vam specifičniju ponudu.

Opravdanje upotrebe: Suglasnost, legitimni interes.

Legitimni interes: Ova obrada temelji se na suglasnosti (privoli) za obradu podataka u navedenu svrhu.

Izbor: Suglasnost za direktni marketing može se u bilo kojem trenutku dati ili povući. Kupac također može dati prigovor na obradu podataka u gore navedenu svrhu.

Servis vozila – za obradu Vaše usluge , konfiguraciju i servisiranje Vašeg vozila ►

AC Baumgartner d.o.o. će prikupiti kontaktne podatke, podatke o konfiguraciji vozila, tehničke informacije o vozilu, informacije o prodaji i servisu kao i informacije o povijesti kupca kada kupite, servisirate ili popravljate vozilo kod nas kao dio prodaje ili usluge, uključujući zahtjeve na temelju jamstva i provjere te će ih koristiti za pružanje usluga koje ste tražili i obavještavanje o pitanjima vezanim uz Vaše vozilo. Tim informacijama može pristupiti BMW Group i BMW AG u svrhu rješavanja tehničkih ili drugih problema vezano uz isporuku navedenih usluga.

Gore navedeni voditelji obrade također mogu imati ograničeni pristup informacijama o lokaciji vozila tijekom postupka popravka koje će se koristiti isključivo u skladu sa zaštitnim mjerama za informacije o lokaciji.

Pružanje osobnih podataka u svrhu prodaje i servisa vozila predstavlja ugovornu obvezu te ako ih ne pružite, to će utjecati na ispravno izvršenje ugovora ili ga čak onemogućiti.

Opravdanje upotrebe: Izvršavanje ugovora, legitimni interesi.

Legitimni interes: Ova obrada temelji se na legitimnom interesu AC Baumgartner d.o.o. za održavanjem najviših standarda prodaje, usluga i proizvoda iz svoje ponude. Temeljna prava i slobode kupaca odmjerena su u odnosu na interes AC Baumgartner d.o.o. da obrađuje osobne podatke kupaca u navedenu svrhu.

Izbor: Kupac također može dati prigovor na obradu podataka u gore navedenu svrhu.

Pravne obveze AC Baumgartner d.o.o. – postizanje sukladnosti s našim pravnim obvezama prema tijelima za provedbu zakona, regulatornim i sudskim tijelima ►

AC Baumgartner d.o.o.  podliježe zakonima Hrvatske i dužan ih se pridržavati. To uključuje pružanje Vaših podataka tijelima za provedbu zakona, regulatornim i sudskim tijelima te trećim parničnim stranama vezano uz postupke ili istrage bilo gdje u svijetu gdje je to zahtijevano. Tamo gdje je to dopušteno, izravno ćemo Vam uputiti takav zahtjev ili vas obavijestiti prije odgovora, osim ako bi to moglo utjecati na sprječavanje ili otkrivanje zločina.

Pružanje osobnih podataka u svrhu sukladnosti s obvezujućim zahtjevima za Vašim podacima predstavlja zakonsku obvezu koja ovisi o konkretnom zahtjevu.

Opravdanje upotrebe: Pravna obveza; uspostava, ostvarivanje ili obrana pravnih zahtjeva.

Izbor: Nema

PRIJENOS TREĆIM STRANAMA

Osobni podaci mogu se prenositi trećim stranama, pod uvjetom da postoji legitimna osnova za prijenos.

Vaši osobni podaci mogu se prenositi sljedećim subjektima:

BMW Group i BMW AG

ugovorni partneri i servisi

anketarska tvrtka Crome communication koja se brine o zadovoljstvu kupaca BMW i MINI vozila.

Zaštita privatnosti Vaših podataka je trajna, te AC Baumgartner d.o.o.  poduzima sve mjere potrebne za zaštitu istih sukladno važećoj regulativi i dobrim praksama. Osobne podatke obrađujemo na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od gubitka. Svi Vaši podaci pohranjuju se na našim sigurnim poslužiteljima i sigurnim poslužiteljima naših podizvođača ili poslovnih partnera (ili sigurnim tiskanim primjercima) te im se pristupa i koristi u skladu s našim pravilima i standardima sigurnosti (ili ekvivalentnim standardima naših podizvođača ili poslovnih partnera).

ZAKONITOST OBRADE

Osobni podaci mogu se obrađivati pod uvjetom da:

 • ste pristali na obradu (privola);
 • je to potrebno za sklapanje ili izvršavanje ugovora;
 • je to potrebno u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza;
 • je to potrebno u svrhu legitimnih interesa AC Baumgartner d.o.o.  odmjerenih u odnosu na Vaša prava glede zaštite osobnih podataka
 • je to potrebno u pravne svrhe.

Mogu postojati upotrebe koje su dozvoljene temeljem drugih osnova; u tom slučaju ćemo prepoznati osnovu i javiti Vam što je prije moguće.

KAKO ČUVAMO SIGURNOST VAŠIH PODATAKA

Koristimo razne sigurnosne mjere, uključujući enkripciju i autentifikaciju, kako bismo zaštitili i održali sigurnost, integritet i dostupnost Vaših podataka.

Između ostalog, koristimo i sljedeće mjere:

 • strogo ograničen pristup Vašim podacima po načelu „nužnog poznavanja“ te isključivo u svrhe o kojoj ste informirani,
 • sigurni prijenos prikupljenih podataka,
 • postavljanje vatrozida na IT sustave u svrhu sprječavanja neovlaštenog pristupa, i
 • trajno praćenje pristupa IT sustavima radi detekcije i sprječavanja zlouporabe osobnih podataka.

Zaštitne mjere za informacije o lokaciji:

Određene usluge mogu se ponuditi samo ako odlučite otkriti svoju lokaciju ili lokaciju svog vozila. Vrlo ozbiljno shvaćamo povjerljivost takve informacije o lokaciji.

Sljedeće zaštitne mjere primjenjuju se na informacije o lokaciji (uključujući informacije dobivene u sklopu postupka servisiranja vozila):

 • Informacija se čuva u obliku koji je povezuje s Vama ili s Vašim vozilom samo onoliko koliko je potrebno za ispunjenje svrhe za koju je suglasnost dana.
 • Informacija se prikuplja ili joj se pristupa u tom obliku samo kada je to potrebno pružanje tražene usluge ili gdje smo zakonski obvezni zadržati i/ili pružiti tu informaciju (i gdje smo obvezni ustupiti tu informaciju tijelu za provedbu zakona ili drugoj trećoj strani, u tom slučaju ćemo vas obavijestiti, osim ako bi to moglo utjecati na sprječavanje ili otkrivanje zločina ili ako nam to nije dopušteno).
 • Informacije o lokaciji vozila i informacije o lokaciji uređaja nisu povezane osim ako to nije nužno za pružanje tražene usluge.

Svaka druga upotreba informacija o lokaciji u svrhu analize izvršit će se na nepovratno anonimiziranim skupovima podataka.

BMW Group i BMW FS mogu imati pristup informacijama o lokaciji vozila i BMW AG može imati pristup informacijama o lokaciji uređaja putem usluga koje pružaju (npr. ConnectedDrive). Dobit ćete detaljan opis informacija o lokaciji koje su prikupljene radi pružanja usluge ovisne o informacijama o lokaciji prilikom prvotne kupnje vozila ili aktivacije ili konfiguracije usluge ili aplikacije (npr. ConnectedDrive ili Connected App). Možete kontrolirati hoćemo li zadržati ili prikupljati navedene informacije putem MyBMW Self Service portala tako da se buduće informacije o lokaciji prestaju prikupljati. Molimo, imajte na umu da Vam možda nećemo moći pružiti određene značajke naših usluga ako ograničite prikupljanje informacija o svojoj lokaciji.

KOLIKO DUGO ZADRŽAVAMO VAŠE PODATKE

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja. U slučaju davanja privole za marketing, podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče. U slučaju odbijenih ponuda, gdje nije dana privola za marketing, podatke vezane uz ponudu čuvamo godinu dana, a u slučaju da nas zatražite brisanje, isti će biti odmah obrisani.

Osobni podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način.

KAKO NAS KONTAKTIRATI, VAŠA PRAVA NA ZAŠTITU PODATAKA I VAŠE PRAVO NA PRITUŽBU TIJELU ZA ZAŠTITU PODATAKA

Ako imate ikakvih pitanja u vezi upotrebe Vaših podataka, kontaktirajte nas na e-mail info@ac-baumgartner.hr

Imate pravo:

 • tražiti nas da Vam pružimo dodatne informacije o načinu na koji koristimo Vaše podatke,
 • da Vam pružimo primjerak osobnih podataka koje ste nam dali,
 • tražiti nas da ažuriramo sve netočnosti u podacima koje imamo,
 • tražiti nas da izbrišemo sve podatke u odnosu na koje više nemamo zakonsku osnovu za upotrebu,
 • u slučajevima gdje se obrada temelji na suglasnosti te vezano za svaki direktni marketing, povući svoju suglasnost s učinkom u budućnosti kako bismo prestali s takvom određenom obradom,
 • dati prigovor na svaku obradu koja se temelji na legitimnom interesu, osim ako su razlozi za izvršenje takve obrade jači od prava na zaštitu osobnih podataka,
 • tražiti nas da ograničimo način na koji koristimo Vaše podatke, npr. dok se prigovor obrađuje.

Vaše korištenje ovih prava podliježe određenim izuzecima radi zaštite javnog interesa (npr. sprječavanje ili otkrivanje zločina), naših interesa (npr. pravne obveze) ili prava i sloboda drugih. Ako koristite bilo koje od ovih prava, provjerit ćemo osnovanost Vašeg prava i odgovoriti bez odlaganja, a najkasnije u roku od mjesec dana. U složenim slučajevima, ili u slučaju zaprimanja većeg broja zahtjeva, ovo razdoblje može se produžiti za dodatna dva mjeseca, o čemu ćemo vas obavijestiti. AC Bumgartner d.o.o.  će obrađivati Vaše podatke na zakonit i siguran način. Ukoliko smatrate da Društvo postupa s Vašim podacima na nezakonit način te isto ne možete riješiti u suradnji s nama, imate pravo uložiti prigovor Nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka – AZOP).

Dobro došli u My BMW

Registrirajte se i iskoristite prednosti:

Prijavite se
na newsletter

Vaš pristanak može se povući u bilo kojem trenutku klikom na poveznicu za otkazivanje u Newsletteru ili slanjem zahtjeva na e-mail info@ac-baumgartner.hr. Zakonitost obrade vaših podataka prije povlačenja pristanka ostaju nedirnuta. Za sve pojedinosti o pohranjivanju, obradi i brisanju podataka kao i o Vašim pravima u vezi upotrebe vaših osobnih podataka, upućujemo na naša Pravila o privatnosti.